Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM yht6edhndOFERTOWYM

DP WIND 1 sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż kompletnego projektu farmy wiatrowej o mocy 4 x 2 MW zlokalizowanej w gminie KLUCZBORK z prawomocnym pozwoleniem na budowę.


Oferty należy składać w siedzibie spółki Oferty w zaklejonych kopertach z napisem:
Przetarg na sprzedaż FW KLUCZBORK

Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2019r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 o godz. 11.00.


UWAGA:
Możliwa jest sprzedaż samego gotowego projektu farmy wiatrowej, jak i 100 % udziałów w spółce posiadającej w/w projekt.
Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz proponowaną cenę w PLN w kwocie netto za przedmiot przetargu.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku ofert o jednakowej cenie decyduje kolejność jej złożenia.

Oferty złożone po czasie bądź przesłane w innej formie (np. faksem, mailem, itp.) niż w zaklejonych kopertach zostaną zwrócone bez rozpatrywania.


Bliższych informacji można uzyskać kierując zapytanie droga mailowa pod adresem:
projekt@dpwind.pl lub pod numerem telefonu: 515 250 460.

………………………………………………………………

Firma DP WIND 1 Sp. z o.o. w likwidacji zastrzega, że treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Proszę je traktować jako zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.