Produktywność

PRZEWIDYWANA PRODUKTYWNOŚĆ FARMY WIATROWEJ

 

Dane dotyczące wietrzności
1. Autor pomiarów Windprojekt
2. Czasookres pomiarów wietrzności 18.04.2010-31.05.2011
3. Liczba masztów i ich wysokość na których wykonywano pomiary 1 maszt 60m; 1 maszt 120 m
4. Średnia prędkość wiatru na wysokości pomiaru 7,1 m/s

 

Kalkulacja produktywności turbin wiatrowych
Wg pomiarów na maszcie 60 m
1.  Autor kalkulacji VSG S.A. Andrzej Dorociński
Roczna produkcja energii
2.  Szacowana produktywność P50 22.600 MWh/rok
3.  Szacowana produktywność P75 20.700 MWh/rok
4.  Szacowana produktywność P90 19.100 MWh/rok