Kompletny projekt farmy wiatrowej na sprzedaż

Przygotowany teren pod budowę

Dzierżawa gruntu na 25 lat i prawo do dysponowania terenem linii przesyłowych

Analizy i Decyzja Środowiskowa

Przeprowadzone Analizy Środowiskowe i wydana aktualna Decyzja Środowiskowa

Wydane Warunki Techniczne

Wydane Warunki Techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i podpisana umowa o przyłączenie